Przejdź do menu Przejdź do treści

Zapraszamy do współpracy

Do współpracy z naszym zespołem zapraszamy zainteresowanych badaczy i twórców sztuki, instytucje kultury i nauki a także podmioty trzeciego sektora działające w obszarze kultury. Chcemy wspólnie eksplorować ten niezwykły obszar cywilizacji, jakim jest sfera otaczających nas komunikatów wizualnych. Fascynuje nas język wizualny w jego rozmaitych odmianach i funkcjach. Zachęcamy do współtworzenia razem z nami otwartej bazy wiedzy obejmującej teksty naukowe, informacje o artystach i ich dziełach a także do współdziałania w ramach projektów naukowych i artystycznych.