Przejdź do menu Przejdź do treści

Metafizyka i polska sztuka dziś – nowa strona projektu badawczego

Zapraszamy do zapoznania się z udostępnioną właśnie witryną Metafizyka i polska sztuka dziś.   Strona zawiera teksty i ilustracje które niebawem ukażą się w publikacji książkowej pt. Afirmacja i krytyka. Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku, a także prezentacje ukazujące polską sztukę początku XXI wieku postrzeganą poprzez tradycyjnie rozumiane transcendentalia i uniwersalia. Teksty wskazują na nieusuwalność i użyteczność metafizyki w spojrzeniu na sztukę, naród (jego ideę i etos), religię i historię, także współcześnie. Proponowana afirmatywna perspektywa jest propozycją dyskusji z popularnymi postawami krytycznymi.

reprodukcja: Zbigniew Warpechowski, Polska i polska, 2018, rzeźba