Przejdź do treści

Pisiałek Maciej

Urodzony w 1992r., absolwent grafiki, na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, (dyplom magisterski 2016 r.); grafiki na Wydziale Artystycznym w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, (2011-2012) oraz grafika na Wydziale Grafiki i Malarstwa, na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2012-2013). Artysta zajmuje się grafiką warsztatową, rysunkiem, muralami, projektowaniem graficznym. 

Strona o artyście: 

https://www.facebook.com/Maciej-Pisia%C5%82ek-111845303849307 

Maciej Pisiałek, Niebieski Chrystus, zrealizowany w Ruszowicach koło Głogowa w starej poniemieckiej szkole z przeznaczeniem na kaplice i ośrodek kulturalnyakryl+szlagmetal; 12x5m; postać Jezusa 8×2,5m 

Praca przedstawia Jezusa w grobie. Po bokach znajdują się korona cierniowa i gwoździe, nawiązujące do męki Jezusa. U dołu – płótno, w które było owinięte ciało. Płótno wdziera się na posadzkę, aby widz niejako mógł się jeszcze bardziej zbliżyć do tajemnicy śmierci Chrystusa. Ciało Jezusa jest niebieskie, symbolizuje wodę chrztu, nasze zanurzenie w śmierci Chrystusa. Jak pisał św. Paweł: 'Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca’ (Rz 6,3-4). Niebieski kolor ma inspirować, byśmy znów zanurzyli się w Jego śmierci i z Nim mieli życie wieczne. Pokazuje też moment przejścia z śmierci do życia samego Jezusa. Jego Ciało jest już chwalebne. Ma tylko ślady po gwoździach i przebity bok, które królują – zaznaczone zostały złotem, aby pokazać, że w tych ranach jest nasze odkupienie. Przedstawienie jest wkomponowane w zdewastowaną ścianę, która symbolizuje kondycję człowieka. Chrystus razem z nami umiera i rodzi się do życia.

Ołtarz Graficzny. Jest to próba współczesnego przedstawienia scen, bohaterów, postaci z Biblii, w formie nastawy ołtarzowej (retabulum). Scena główna traktuje o księdze Jonasza. Tytułowa postać przedstawiona jest na tle krzewu rycynusowego i otoczona Niniwitami. U dołu pracy widzimy rybę, szeol. Dookoła znajduje się trzech Archaniołów: z lewej strony Rafał, z prawej Gabriel, a nad nimi góruje Archanioł Michał. Towarzyszą im dwa psy dominikańskie, które niosą Płomień Bożego Słowa dla całego świata. Wypełniają tym samym, misję swojego zakonu, nawracając ludzi poprzez kazanie, tak jak uczynił to Jonasz. Praca ma wymiary 400×350 cm, wykonana jest własną techniką graficzną, druk wypukły (reklamówkodruk).