Przejdź do treści

Winiarczyk Olga

Doktorantka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, absolwentka ASP w Warszawie, Wydziału Sztuki Mediów, dyplom w pracowni prof. Leona Tarasewicza. Cytując Magdalenę Abakanowicz, mogłabym powiedzieć, że „Ten człowiek, którym zajmuję się w swojej twórczości, jest człowiekiem w ogóle”. Interesuje mnie anatomia, budowa materii, moment kiedy rzeczywiste staje się abstrakcyjne. Wykonuję prace w technice rysunku, malarstwa, video.  

strona o artystce:  

https://www.behance.net/winiarczyk 

Olga Winiarczyk, Badanie pamięci, malarstwo, pigment naturalny (spirulina), 120x150cm, 2019r.

 

Olga Winiarczyk, Pamięć Pierwotna, malarstwo, pigment naturalny, 110x145cm, 2018r.

 

Olga Winiarczyk, Krąg, malarstwo, pigment naturalny, 140x120cm, 2018r.

 

Autokomentarz autorki: 

Poprzez anatomię staram się zajrzeć w głąb struktury cielesnej. Budowa ciał jednoczy ich różne formy egzystencji, ułatwia wskazanie podobieństw międzygatunkowych, wspólnotę bytu. Ciało zrodzone z ciała, genetyczna kontynuacja form stworzonych z wody, węgla, pyłu gwiezdnego. Indywidualne jednostki, żyjące w całkowitej współzależności, wymieniające się atomami. Doskonale ujęła to Magdalena Abakanowicz: 

„Przyczyn tajemnicy, jaką jesteśmy sami dla siebie, i bezradności wobec samych siebie upatruję w konstrukcji i funkcjonowaniu naszego mózgu, w naszym kodzie genetycznym. Nosimy w nim wiecznotrwałe ślady dziedzictwa po naszych przodkach sprzed milionów lat, prymitywnych organizmach i pierwszych ssakach. 

Działanie rozumu zakłócają instynkty i emocje. Obserwuję jak głęboko zakorzenione są źródła tej wewnętrznej walki między świadomością a tym, co odziedziczone, między szaleństwem a mądrością, między marzeniem a rzeczywistością na jawie.”